Vandaag bouwen aan het Aalst van morgen

Organisatie > Over ons

WERKEN AAN EEN BRUISEND AALST!

Om haar missie te kunnen uitvoeren werkt het AGSA in partnership met de stadsdiensten, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen, private ontwikkelaars en investeerders. Deze samenwerking gebeurt op een complementaire, gelijkwaardige en autonome wijze. Complementair in die zin dat het AGSA realisator is van de genomen beleidsbeslissingen die door de Stad Aalst werden goedgekeurd.

Gelijkwaardig en autonoom in die zin dat de samenwerking gebeurt met respect voor de rol van het AGSA enerzijds en rekening houdend met de autonomie van een bedrijf met een eigen rechtspersoonlijkheid anderzijds. De uitvoeringswijze wordt door het AGSA uitgewerkt en voorgesteld aan eigen DC, RvB en finaal aan de gemeenteraad. Hierin legt het AGSA haar eigen accenten en visie om een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling en een optimaal en efficiënt beheer van het haar toevertrouwd patrimonium te garanderen

bekijk de bestuursorganen

ONS TEAM

Gwen Vreven Algemeen Directeur
Thomas Scholliers Projectleider
Anne Van den Berghe Projectmanager
Evelien De Coster Juriste
--- Administratief Deskundige/boekhouder
Kenny Leeman Administratief medewerker/Onthaal

contacteer ons

NIEUWS

Overeenkomst Siesegem

bekijk

Voorlopig onteigeningsbesluit Siezegemkouter

bekijk

Verkoop stadswoning

bekijk

Openbare verkoop stadspatrimonium

bekijk

AG STADSONTWIKKELING AALST IN BEELD

‘Utopia’ wordt naam nieuw kennis-en belevingscentrum Aalst

26 september 2016

Utopia, zo gaat het gebouw op de Graanmarkt heten waarin de Academie voor Podiumkunsten en de Bibliotheek van Aalst samenkomen vanaf 2018. Dat werd maandag bekendgemaakt op een publieksmoment over de bouw van het nieuwe kennis-en belevingscentrum.

AGSA Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst

1 januari 2015

Deze video geeft een overzicht van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, kortweg AGSA. Haar kerntaken zijn de opstart, de opvolging en de uitvoering van een aantal strategische vastgoedprojecten voor de stad Aalst.