Vandaag bouwen aan het Aalst van morgen

Nieuws > Overzicht

NIEUWS AG STADSONTWIKKELING AALST

Voorlopig onteigeningsbesluit Siezegemkouter

08 01 2018

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst heeft, in beraadslaging van 8 januari 2018, een voorlopig onteigeningsbesluit aangenomen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Siezegemkouter – fase 1 (noordelijk deel).


lees meer ...

Verkoop stadswoning

09 11 2017

Sociale woning te koop gelegen in Groenstraat 164 te Aalst.


lees meer ...

Openbare verkoop stadspatrimonium

28 03 2017

Binnenkort start de openbare verkoop van enkele historische gebouwen van het Aalsterse stadspatrimonium.


lees meer ...

AGSA start bouw vierde Prikkelwoning

11 03 2015
AGSA start bouw vierde Prikkelwoning in de Groenstraat - Aalst.

Op woensdag 11 maart 2015 vatte de bouwfirma Goetinck de sloopwerken aan van de woning in de Groenstraat 164. Op deze locatie komt een hedendaagse stadswoning - 4de in rij voor het AGSA - afgestemd op de noden en ruimtebehoeften van een jong gezin met kinderen. De woning zal begin 2016 afgewerkt zijn en te koop aangeboden worden. Het ontwerp is van VLDB architecten uit Aalst.


lees meer ...

Realisatie Administratief Centrum (+perstekst)

14 01 2016
Eerste realisatie AGSA een feit.

AGSA en Stad Aalst hebben op een periode van 7 maanden een huzarenstuk geleverd.
Op 01.04.2015 startte het AGSA, na een Europese aanbestedingsprocedure van 4 maanden en 9 kandidaten, samen met aannemer ARTES - DE PRET uit Zeebrugge, de inrichtingswerkzaamheden van het Nieuw Administratief Centrum.
Deze werkzaamheden volgden op de mandatering door de Gemeenteraad.


lees meer ...

Tragelsite Aalst opgestart

09 03 2015
Voorbereidende werken gestart op de Tragelsite te Aalst.

Op maandag 9 maart 2015 startte de firma Wanty met het kappen van alle bomen op de site.

Aansluitend zal de firma Aclagro starten met het slopen van de gebouwen aan de huidige Tragelweg, langsheen de Dender. De werken zullen tegen het bouwverlof in juli 2015 afgerond zijn.

De werkzaamheden zijn nodig om dit najaar de saneringswerken van de voormalige Intergemsite te kunnen aanvatten. De saneringswerken zullen gebeuren in samenwerking met OVAM, die samen met de stad Aalst en het AGSA de werken zal bekostigen en opvolgen.


lees meer ...

Plan-MER - Herontwikkeling Tragelsite - Kennisgevingsnota

17 12 2014
Publieke inspraak over het Plan-MER voor het RUP "Herontwikkeling Tragelsite in Aalst"

De stad Aalst wil een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor de herbestemming van de Tragelsite in Aalst, waarbij voornamelijk industriële site wordt omgevormd tot een multifunctionele site.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.


lees meer ...

Nieuwe Aalsterse hoofdbibliotheek

05 06 2014
Nieuwe Aalsterse hoofdbibliotheek verrijst tegen 2018 aan Graanmarkt

De stad Aalst krijgt er tegen 2018 een iconisch gebouw en twee nieuwe pleinen bij, wanneer de nieuwe bibliotheek zal afgewerkt zijn. Het gebouw is ontworpen door het Nederlandse KAAN Architecten en zal zowel de bib als de Academie voor Muziek, Woord en Dans huisvesten. Prijskaartje: 14 miljoen euro.


lees meer ...

Bibliotheek in gebouw Gerechtelijke Politie

06 04 2014
Bibliotheek in gebouw Gerechtelijke Politie

Gisteravond werd op de Aalsterse gemeenteraad de ‘Convenant Bibliotheek’ goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem bij 3 onthoudingen. Met deze convenant geeft de Aalsterse gemeenteraad de opdracht aan het autonome gemeentebedrijf AGSA om tegen de eerste helft van 2018 een nieuwe hoofdbibliotheek te ontwikkelen in het voormalige gebouw van de Gerechtelijke Politie op de hoek van de Esplanadestraat en de Graanmarkt. Voor de ontwikkeling en de bouw van de nieuwe bibliotheek is in het Financieel Meerjarenplan in totaal 12,7 miljoen euro voorzien.


lees meer ...

Okapi verhuist naar Tragel

01 05 2014
Okapi verhuist naar Tragel

Okapi Aalstar verhuist naar nieuwe zaal op Tragel. Het nieuws werd ook bevestigd aan TV Oost.

Okapi Aalstar heeft dus zicht op een nieuwe zaal. Deze namiddag besliste het schepencollege dat er een multifunctioneel complex met regionale uitstraling komt op de site Tragel. Hierin is er ruimte voor grotere culturele podiumvoorstellingen en concerten maar ook indoorsport infrastructuur, een mogelijke beursoppervlakte en 15.000 vierkante meter handelszone waarbij rekening werd gehouden met een voldoende aanbod parkeergelegenheid. Het dossier zal nu worden besproken met de leden van de gemeenteraad die eveneens hun goedkeuring moeten geven.


lees meer ...

NIEUWS

Voorlopig onteigeningsbesluit Siezegemkouter

08 01 2018
bekijk

Verkoop stadswoning

09 11 2017
bekijk

Openbare verkoop stadspatrimonium

28 03 2017
bekijk

AGSA start bouw vierde Prikkelwoning

11 03 2015
bekijk

Realisatie Administratief Centrum (+perstekst)

14 01 2016
bekijk

Tragelsite Aalst opgestart

09 03 2015
bekijk

Plan-MER - Herontwikkeling Tragelsite - Kennisgevingsnota

17 12 2014
bekijk

Nieuwe Aalsterse hoofdbibliotheek

05 06 2014
bekijk

Bibliotheek in gebouw Gerechtelijke Politie

06 04 2014
bekijk

Okapi verhuist naar Tragel

01 05 2014
bekijk

Prikkelproject bouwt aan een droomstad

01 07 2013
bekijk